Aktualności projektowe

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim szkołom, które wyraziły chęć otrzymania bezpłatnych poradników do doradztwa zawodowego dla ucznia zdolnego i oporującego gimnazjum „Kotwice Kariery” i „Punkt Ciężkości”. Informujemy, że nakład poradników, które nieodpłatnie mogliśmy Państwu przekazać został wyczerpany. Osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania z…

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału, która odbędzie się 17 czerwca 2015r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Al. Racławickie 14, sala GG-48 Celem Konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej…

Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym i oporującym z gimnazjum

1. CELE SZKOLENIA: – dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego prowadzenia diagnozy i zajęć w oparciu o narzędzie diagnostyczne Kotwice Kariery i materiały metodyczne opracowane w ramach projektu „Kotwice kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.4.3…

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia mentorów przeprowadzających konsultacje i hospitacje doradców zawodowych testujących narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczne dla zdolnych i oporujących uczniów gimnazjum

Lublin, 09.10.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia mentorów przeprowadzających konsultacje i hospitacje doradców zawodowych testujących narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczne dla zdolnych i oporujących uczniów gimnazjum. Specyfikacja warunków zamówienia Powyżej równowartości kwoty 14.000 euro netto zgodnie z zasadą konkurencyjności I. Nazwa…

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia doradców zawodowych testujących narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczne dla zdolnych i oporujących uczniów gimnazjum

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia doradców zawodowych testujących narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczne dla zdolnych i oporujących uczniów gimnazjum W zamieszczonym oświadczeniu w pkt 1. Zamawiający dokonał zmiany zapisu zapytaniu ofertowym w pkt (str 10 zapytania ofertowego). Zamiast: „lub osobami wykonującymi…