O projekcie

Projekt był realizowany w okresie 01.04.201430.06.2015 w ramach umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – Instytucją Pośredniczącą II Stopnia dla III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt KOTWICE KARIERY to zbiór działań skierowanych do doradców zawodowych

i uczniów zdolnych, których głównym celem jest przygotowanie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej do świadomego podejmowania decyzji dotyczących jej przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej.

W ramach projektu zespół ekspertów opracował kompleksowe narzędzie do diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów zdolnych. Narzędzie zostało wdrożone w 80 gimnazjach na terenie 10 województwa wśród 960 uczniów. Oprócz normalizacji kwestionariuszy diagnostycznych przetestowano produkty przygotowujące uczniów zdolnych do odpowiedzialnego planowania swojej przyszłości.