OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:
KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału,

która odbędzie się 17 czerwca 2015r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
Al. Racławickie 14, sala GG-48

Celem Konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego i wspierania rozwoju uzdolnień uczniów gimnazjów oraz upowszechniającą produkty projektu „Kotwice Kariery”:
webowe narzędzie do diagnozy zdolności uczniów gimnazjum (wystandaryzowane na grupie 960 zdolnych uczniów gimnazjum z 10 województw) z podanymi scalami , to samo narzędzie w postaci papier – ołówek , multimedialne narzędzie z zadaniami dla ucznia, podręcznik dla nauczyciela z 30 scenariuszami i 50 kartami pracy, podręcznik dla ucznia, poradnik dla rodzica, 7-mio odcinkowy film MOJE PASJE.

Uczestnikami konferencji mogą być: pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, doradcy zawodowi zatrudnieni w gimnazjum lub inni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wykonujący obowiązki zawodowe doradcy zawodowego w gimnazjum.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, poczęstunek (przerwy kawowe lunch)

Szczegółowych informacji dotyczących konferencji udziela Pani Renata Krupa – Koordynator Projektu tel. 691079805, e-mail: r.krupa@lechaa.pl.

Ramowy program konferencji

9.00 – 9.15 Powitanie gości
Sesja wykładowa
9.15 – 10.00 – Kreatywność i myślenie analityczne jako kompetencje kluczowe w społeczeństwie wiedzy 10.00 – 10.45 – Rola wartości w kształtowaniu tożsamości uczniów zdolnych
10.45 – 11.00 – przerwa
11.00 – 11.45 – Uczeń zdolny i jego edukacyjno-zawodowe dylematy
11.45 – 12.30 – Współczesne trendy w doradztwie zawodowym dla młodzieży
12.30 – 12.40 – przerwa
12.40 – 13.00 –prezentacja założeń i rezultatów projektu „Kotwice kariery”
13.00 – 13.40 – doświadczenia we wdrażaniu produktów projektu
13.40 – 14.20 – przerwa obiadowa
Sesja warsztatowa -zajęcia prowadzone w oparciu o produkty projektu
14.20 – 15.20 – Warsztat I – uczestnik wybiera jeden temat spośród poniżej podanych tematów
– Rozwijanie kreatywności uczniów zdolnych
– Rozwijanie myślenia analitycznego uczniów zdolnych
– Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych
– Wspieranie uczniów zdolnych w zakresie krystalizacji hierarchii wartości

15.20 – 16.20 – Warsztat II – uczestnik wybiera jeden temat spośród poniżej podanych tematów
– Rozwijanie kreatywności uczniów zdolnych
– Rozwijanie myślenia analitycznego uczniów zdolnych
– Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych
– Wspieranie uczniów zdolnych w zakresie krystalizacji hierarchii wartości

Miło nam poinformować, że nasza konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez:
LKO-logoLubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza

Formularz zgłoszeniowy na konferencje

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon

Adres email (wymagane)

Jestem: (wymagane)

Temat warsztatów: (wymagane)

Zapoznałem się z Regulaminem, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych, deklaruje udział w konferencji oraz proszę o kontakt w sprawie mojego zgłoszenia.

W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w w/w konferencji powiadom organizatora mailowo (r.krupa@lechaa.pl), lub telefonicznie (081-759 30 11 wew. 3)

Dodaj komentarz