Publikacje

Aplikacje komputerowe
Zamieszczone poniżej spakowane pliki dotyczące instalowania aplikacji „Strefa Rozwoju” i „Kotwice mojej kariery” zawierają instrukcje ich prawidłowej instalacji na serwerach:
Aplikacja Strefa rozwoju (spakowana w pliku zip do zamieszczenie na swoich serwerach)
Aplikacja Kotwice mojej kariery – (spakowana w pliku zip do zamieszczenie na swoich serwerach)


Filmy MOJE PASJE:
Filmy do ściągnięcia (wybieramy film i z górnego menu klikamy pobierz)
1. Ernest Frania
2. Monika Toczyńska
3. Sławomir Maj
4. Grzegorz Gruza
5. Michał Korba
6. Ewa Jacniak
7. Magdalena Sałek
Broszura Moje dziecko jest zdolne


Poradniki
Poradnik dla nauczyciela „Kotwice kariery”
Poradnik dla ucznia „Punkt ciężkości” – Poradnik ten w sposób klarowny i kompleksowy omawia coraz bardziej popularną w Polsce koncepcje wartości jako kotwic kariery autorstwa E. Scheina, zwracając uwagę na bogaty kontekst czynników psychicznych i środowiskowych kształtujących owe kotwice


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przekazać owoce naszej 14 – miesięcznej pracy. Nasze materiały do doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów zdolnych gimnazjum zostały tak skonstruowane aby jednocześnie przełamywać opór młodych ludzi przed doradztwem. Treści w nich zawarte zostały przetestowane w pracy z 960 zdolnymi gimnazjalistami w całej Polsce, spotkały się z pozytywnym odbiorem doradców zawodowych, uczniów, rodziców, pracowników KOWEZIU i ORE.

Posługiwać się nimi mogą nie tylko doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, ale również inni nauczyciele, którzy w gimnazjum wykonują zadania doradcy zawodowego.

Na materiały składają się:

1 Narzędzie diagnostyczne dla uczniów I, II i III klasy gimnazjum „Kotwice mojej kariery autorzy: Dorota Filipiuk, Anna Koperwas,. Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska.

Możecie Państwo skorzystać z niej na naszej stronie, albo pobrać plik i zainstalować na własnym serwerze. Wersja papierowa testu znajduje się w podręczniku „Kotwice kariery” s. 317 – 331;

2. Poradnik dla uczniów „Punkt ciężkości” –redakcja Tomasz Knopik, autorzy: Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska, Anna Koperwas, Dorota Filipiuk. Wydawca Lechaa Consulting Sp. z o.o., Lublin 2015.

Poradnik zawiera opis kotwic kariery i 50 kart pracy;

3. Poradnik dla nauczycieli i doradców zawodowych „Kotwice kariery” – redakcja Tomasz Knopik, autorzy: Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska, Anna Koperwas, Dorota Filipiuk. Wydawca Lechaa Consulting Sp. z o.o., Lublin 2015,

Poradnik zawiera: opisy sylwetki ucznia zdolnego i współczesnego modelu kariery, model teoretyczny Kotwic Kariery, opis narzędzia diagnostycznego i jego papierową wersję, scenariusze zajęć doradczych z kartami pracy dla I, II i III klasy gimnazjum, propozycje ćwiczeń do treningu samorozwoju, wzór opinii wystawianej uczniowi po procesie doradczym.

4. Film „Moje pasje”, produkcja: OTO AGENCJA PRODUCENCKA Olga Michalec – Chlebik, Lublin 2015 na film składa się 7 odcinków których bohaterowie reprezentują poszczególne kotwice kariery. Propozycja wykorzystania filmów w procesie doradczym znajduje się w poradniku „Kotwice kariery”.

5. Aplikacja mobilna z ćwiczeniami „Strefa Rozwoju” autorzy: Dorota Filipiuk, Anna Koperwas,. Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska. – jest to aplikacja webowa, która można wykorzystać w procesie doradczym zachęcając ucznia do samodzielnego korzystania

6. Broszura dla rodziców „Moje dziecko jest zdolne. Poradnik dla odpowiedzialnych rodziców gimnazjalistów” – publikacja, broszura,  redakcja Tomasz Knopik, autorzy: Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska, Anna Koperwas, Dorota Filipiuk. Wydawca Lechaa Consulting Sp. z o.o., Lublin 2015;

Życzymy Państwu i uczniom satysfakcjonujących wyników doradztwa.

  W imieniu zespołu projektowego

Renata Krupa